Wireworld

De missie van het Amerikaanse Wireworld Cable Technology laat geen twijfel: de perfecte audiokabel ontwerpen. Oprichter David Salz wil het verstorende effect dat eigen is aan een kabelverbinding uitsluiten. Zijn publieke geheim? Een innovatief testingsysteem. Componenten worden rechtstreeks aan elkaar bevestigd en vergeleken met een verbinding van dezelfde componenten met kabels. Luistertesten identificeren verkleuringen of storingen in de klank, die geëlimineerd moeten worden in de kabeltechnologie.

Het doorgedreven testingsysteem leverde het bedrijf verschillende patenten en innovatieprijzen op. Wireworld kabels garanderen een zo zuiver en expressief mogelijke muziekervaring. Bij het testen van steeds betere kabels van Wireworld valt op dat de klanksignatuur dezelfde blijft, maar dat je meer van alles krijgt!

Enig resultaat

Enig resultaat